Image

Op de locatie Marterkoog 8 wordt het pand van Polychromal fors uitgebreid. Het is de bedoeling dat rond de zomer van 2018 alle activiteiten van Polychromal verenigd zijn in het pand aan de Marterkoog in Alkmaar. 

 

Bouwactiviteiten

Eind augustus zijn de eerste palen geslagen en op dit moment wordt de fundering gestort. Bouwbedrijf Joh. van Duin BV heeft de taak op zich genomen om, binnen de bestaande bedrijfsactiviteiten, op een zo efficiënt mogelijke manier de bouw te realiseren. Belangrijk is dat u als klant van deze activiteit in directe zin niets zult merken.

 

Centraliseren van kennis en technieken  

De uitbreiding van het bestaande Polychromal hoofdgebouw is geïnitieerd om de activiteiten van Polychromal INTF dichter bij die van Polychomal Products te brengen. In onze nieuwbouw is veel aandacht besteed aan een efficiënte routing en logistiek wat zeer belangrijk is voor de producten van INTF, welke vaak meerdere bewerkingen ondergaan.

 

Met alle technieken onder één dak kunnen de klanten nog beter worden bediend en zal de kennisuitwisseling ook naar onze klanten verder worden vergroot. Over verdere vorderingen in de bouw zullen wij u via onze social media kanalen Facebook en Linkedin blijven informeren.