Algemeen
www.polychromal.nl is de website van Polychromal. De informatie daarop komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Polychromal. Polychromal besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Polychromal is verder niet aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, die via Polychromal gelinkt worden.


Auteursrechten
Polychromal houdt het auteursrecht op de via de internetsite van de Polychromal verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Polychromal mag zonder schriftelijke toestemming van Polychromal openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.

 

Links van en naar de Polychromal website
Polychromal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Polychromal de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

 

Informatie gebruiken
Polychromal behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polychromal.